این یه داستان شگفت انگیز از تلاش، ایمان و تحقق رؤیاهاست این داستان، داستان زندگی من، علی رئوف ، مدرس فن بیان و گویندگیه صدایی که هر هفته از پیج اینستاگرام من می شنوین اما این صدا به راحتی به دست نیومده برای رسیدن به این هدف تلاش زیادی کردم این داستان از سال ها پیش شروع شد این یه داستان شگفت انگیز از تلاش، ایمان و تحقق رؤیاهاست این داستان، داستان زندگی من، علی رئوف ، مدرس فن بیان و گویندگیه صدایی که هر هفته از پیج اینستاگرام من می شنوین اما این صدا به راحتی به دست نیومده برای رسیدن به این هدف تلاش زیادی کردم این داستان از سال ها پیش شروع شد در شهر کوچکی زندگی می کردم از بچگی به گویندگی علاقه داشتم اطرافیان و دوستان همیشه به من می گفتند علی، چه صدایی داری برای گویندگی بسیار مناسبی این نظرات، آتشی جدید در دلم افروخت، آتشی که آرزویی بزرگ رو در من بیدار کرد کم کم به این فکر افتادم و ذهنم مشغول شد اما همیشه حس می کردم رسیدن به این نقطه خیلی دور از انتظاره آیا واقعاً می تونم به
آخرین جستجو ها